ETN7.0

Kurzusok

Félév 2020/2021. tanév őszi félév
Sorrend

2020/2021. tanév őszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
2169ET001MEgyháztörténeti szeminárium I.2Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2170ET002MKeresztény eszmetörténeti szeminárium2Dr. Szabó János [1201300001]
időszakos meghirdetés
2171ET004MKeresztény apokaliptika2Dr. Szabó János [1201300001]
időszakos meghirdetés
2205ETL101Egyetemes egyháztörténet I.3Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2206ETL103Magyarországi egyháztörténet I.3Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2271ETL201A Hetednapi Adventista Egyház története I.3Kovács-Bíró János [1202000043]
időszakos meghirdetés
2208ETL203E.G.White élete, szolgálata, írásai3Dr. Michelisz Richárd Ferenc [1201400003]
időszakos meghirdetés
2209ETN101Egyetemes egyháztörténet I.3Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2210ETN103Magyarországi egyháztörténet I.3Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2211ETN201A Hetednapi Adventista Egyház története I.3Kovács-Bíró János [1202000043]
időszakos meghirdetés
2212ETN203E.G.White élete, szolgálata, írásai3Dr. Michelisz Richárd Ferenc [1201400003]
időszakos meghirdetés
2172GYT001MMissziológia2Szabó László [1201800003]
időszakos meghirdetés
2173GYT004MKeresztény lelkiség2Dr Kovács Árpád [1201600020]
időszakos meghirdetés
2213GYT304Lelki nevelés0Szilvási András [1199900006]
időszakos meghirdetés
2214GYTL501Gyülekezetvezetés és gyülekezeti adminisztráció2Dr Kovács Árpád [1201600020]
időszakos meghirdetés
2215GYTL502Az Adventista egyház szervezete és működése2Szilvási András [1199900006]
időszakos meghirdetés
2216GYTL508Keresztény nevelés és hitoktatás3Egervári Miklósné [1202000062]
időszakos meghirdetés
2273GYTL509Homiletika3Szilvási András [1199900006]
időszakos meghirdetés
2217GYTL510Sáfárság és pénzkezelés az egyházban2Zolyomi Renáta Edit dr [1202000002]
időszakos meghirdetés
2218GYTL513Laikusok képzése és motiválása3Szabó László [1201800003]
időszakos meghirdetés
2219GYTL515Pásztorál pszichológia2Horváth Péter [1201800005]
időszakos meghirdetés
2220GYTN501Gyülekezetvezetés és gyülekezeti adminisztráció2Dr Kovács Árpád [1201600020]
időszakos meghirdetés
2221GYTN502Az Adventista egyház szervezete és működése2Szilvási András [1199900006]
időszakos meghirdetés
2222GYTN508Keresztény nevelés és hitoktatás3Egervári Miklósné [1202000062]
időszakos meghirdetés
2223GYTN510Sáfárság és pénzkezelés az egyházban2Zolyomi Renáta Edit dr [1202000002]
időszakos meghirdetés
2224GYTN513Laikusok képzése és motiválása3Szabó László [1201800003]
időszakos meghirdetés
2225GYTN515Pásztorál pszichológia2Horváth Péter [1201800005]
időszakos meghirdetés
2174GYTV01MVallás és média3Szabó László [1201800003]
időszakos meghirdetés
2263GYTVL404Vallástörténet2Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2264GYTVL405Egyházi zene2Juhász Zsuzsa [1201800004]
időszakos meghirdetés
2269GYTVL408Kazuális homiletika2Szilvási András [1199900006]
időszakos meghirdetés
2265GYTVN404Vallástörténet2Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2266GYTVN405Egyházi zene2Juhász Zsuzsa [1201800004]
időszakos meghirdetés
2270GYTVN408Kazuális homiletika2Szilvási András [1199900006]
időszakos meghirdetés
2175OSZ001MBevezetés a bibliai héber nyelvbe I.4Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
időszakos meghirdetés
2176OSZ002MÓszövetségi eszkatológia2Simon Zsolt [1199900005]
időszakos meghirdetés
2177OSZ004MÓszövetségi szakszeminárium3Dr. Szécsi József [1202000076]
időszakos meghirdetés
2178OSZ005MÓszövetségi exegézis I.3Simon Zsolt [1199900005]
időszakos meghirdetés
2272OSZL001Héber nyelv I.4Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
időszakos meghirdetés
2226OSZL002Héber nyelv II.4Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
időszakos meghirdetés
2227OSZL101Az Ószövetség történeti háttere3Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
időszakos meghirdetés
2228OSZL104Költői művek és bölcsességirodalom2Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
időszakos meghirdetés
2229OSZL105Próféták3Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
időszakos meghirdetés
2230OSZN002Héber nyelv II.4Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
időszakos meghirdetés
2231OSZN101Az Ószövetség történeti háttere3Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
időszakos meghirdetés
2232OSZN104Költői művek és bölcsességirodalom2Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
időszakos meghirdetés
2233OSZN105Próféták3Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
időszakos meghirdetés
2179RT001MDogmatikai Prolegomena2Dr Szilvási József [1200900041]
időszakos meghirdetés
2180RT003MHetednapi adventizmus pilléreiA Hetednapi Adventista Tanitás 7 alap-üzenete (A Hetednapi Adventista Tanitás 7 alap-üzenete)2Dr Kovács Árpád [1201600020]
időszakos meghirdetés
2181RT004MAdventista teológiai irányzatok2Dr Szilvási József [1200900041]
időszakos meghirdetés
2182RT005MTeológiai etika2Dr Szilvási József [1200900041]
időszakos meghirdetés
2234RTL101Bevezetés a teológiába2Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2235RTL102Bibliai Hermeneutika3Dr Szilvási József [1200900041]
időszakos meghirdetés
2236RTL201Keresztény etika I.3Dr Szilvási József [1200900041]
időszakos meghirdetés
2237RTL301Dogmatika I.3Dr. Michelisz Richárd Ferenc [1201400003]
időszakos meghirdetés
2238RTL303Dogmatika 3.3Dr. Michelisz Richárd Ferenc [1201400003]
időszakos meghirdetés
2239RTL304Adventista teológiai irányzatok3Dr Szilvási József [1200900041]
időszakos meghirdetés
2240RTN101Bevezetés a teológiába2Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2241RTN102Bibliai Hermeneutika3Dr Szilvási József [1200900041]
időszakos meghirdetés
2242RTN201Keresztény etika I.3Dr Szilvási József [1200900041]
időszakos meghirdetés
2243RTN301Dogmatika I.3Dr. Michelisz Richárd Ferenc [1201400003]
időszakos meghirdetés
2244RTN303Dogmatika 3.3Dr. Michelisz Richárd Ferenc [1201400003]
időszakos meghirdetés
2245RTN304Adventista teológiai irányzatok3Dr Szilvási József [1200900041]
időszakos meghirdetés
2183ST001MBibliai régészet2Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
időszakos meghirdetés
2184ST002MVallástudományi szeminárium I.2Dr Fazekas István [1202000072]
időszakos meghirdetés
2185ST003MKeresztény művészettörténet szeminárium I.2Dr. Szabó János [1201300001]
időszakos meghirdetés
2186ST004MEgyetemes művelődéstörténet I.2Dr. Endrédi Csaba [1201800038]
időszakos meghirdetés
2187ST011MVallásfilozófiai szeminárium2Dr. Csabai Tamás [1201700024]
időszakos meghirdetés
2188ST012MTeológiai szakfordító szeminárium I.3Kovács Vilmos Ervin [1202000065]
időszakos meghirdetés
2189ST014MVilágvallások etikája2Dr. Endrédi Csaba [1201800038]
időszakos meghirdetés
2190ST017MNeveléstörténet2Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2246STL801Kutatásmódszertan2Dr. Michelisz Richárd Ferenc [1201400003]
időszakos meghirdetés
2247STL901Bevezetés a pszichológiába2Tóth Sándor János [1200900006]
időszakos meghirdetés
2248STL902Bevezetés a szociológiába2Dr Kamarás István József [1201500023]
időszakos meghirdetés
2249STL904Média és a technológiai eszközök2Kiss Sándor [1201200050]
időszakos meghirdetés
2250STN801Kutatásmódszertan2Dr. Michelisz Richárd Ferenc [1201400003]
időszakos meghirdetés
2251STN901Bevezetés a pszichológiába2Tóth Sándor János [1200900006]
időszakos meghirdetés
2252STN902Bevezetés a szociológiába2Dr Kamarás István József [1201500023]
időszakos meghirdetés
2253STN904Média és a technológiai eszközök2Kiss Sándor [1201200050]
időszakos meghirdetés
2191STV01MEgyházi protokoll3Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
időszakos meghirdetés
2254SZE001LDiplomamunka 1.6Dr. Mihalec Gábor [1200500019]
Simon Zsolt [1199900005]
Dr. Szigeti Jenő [1199900003]
Dr Szilvási József [1200900041]
Szilvási András [1199900006]
Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2192SZE001MDiplomamunka 1.5Szilvási András [1199900006]
Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2255SZE001NDiplomamunka 1.6Simon Zsolt [1199900005]
Dr. Szigeti Jenő [1199900003]
Dr Szilvási József [1200900041]
Szilvási András [1199900006]
Dr. Tokics Imre Tibor [1199900002]
Dr. Tonhaizer Tibor [1200800003]
időszakos meghirdetés
2196SZE004Dietetikai alapismeretek3Dr. Sziebertné Egyed Gabriella Zsuzsa [1200900038]
időszakos meghirdetés
2197SZE005Szenvedélybetegségek életmód-terápiája3Horváth Gábor [1201700027]
időszakos meghirdetés
2198SZE006Testnevelési alapismeretek3Csarnai Mariann [1201000005]
időszakos meghirdetés
2199SZE007Vallás és krízislélektan3Szilasi Zoltán [1200900039]
időszakos meghirdetés
2200SZE009Bioetika3Dr. Ősz-Farkas Ernő [1200300004]
időszakos meghirdetés
2201SZE014Lelkigondozói gyakorlat4Dr. Mihalec Gábor [1200500019]
időszakos meghirdetés
2202SZE015Kommunikációs gyakorlat3Csizmadia Róbert Csaba [1201100008]
időszakos meghirdetés
2204SZE016Fejlődéslélektan, gyermeknevelés3Tóth Sándor János [1200900006]
időszakos meghirdetés
2203SZE020Szakdolgozatírás6Dr. Mihalec Gábor [1200500019]
időszakos meghirdetés
2193USZ001MBevezetés a bibliai görög nyelvbe I.4Dr. Kormos Erik [1201000007]
időszakos meghirdetés
2194USZ004MÚjszövetségi exegézis I.A törvény a Galata-levélben (A törvény a Galata-levélben)3Dr. Kormos Erik [1201000007]
időszakos meghirdetés
2195USZ006MÚjszövetségi szakszemináriumÍrásmagyarázati perspektívák (Írásmagyarázati perspektívák)3Dr. Kormos Erik [1201000007]
időszakos meghirdetés
2256USZL001Görög nyelv I.4Fenyvesi Péter Pál [1201500003]
időszakos meghirdetés
2257USZL003Görög nyelv III.4Dr. Kormos Erik [1201000007]
időszakos meghirdetés
2258USZL101Az Újszövetség történeti háttereAz Újszövetség háttérismerete (Az Újszövetség háttérismerete)3Dr. Kormos Erik [1201000007]
időszakos meghirdetés
2259USZN001Görög nyelv I.4Fenyvesi Péter Pál [1201500003]
időszakos meghirdetés
2260USZN003Görög nyelv III.4Dr. Kormos Erik [1201000007]
időszakos meghirdetés
2261USZN101Az Újszövetség történeti háttereAz Újszövetség háttértudománya (Az Újszövetség háttértudománya)3Dr. Kormos Erik [1201000007]
időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2020-09-27, 39.hét© kodasoft 2001-2020